Truyện ngắn “Ngày đắc thắng” của Thâm Tâm đăng trên báo Quốc hội tháng 1 năm 1946:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *