Truyện ngắn “Ngày đắc thắng” của Thâm Tâm đăng trên báo Quốc hội tháng 12 năm 1945:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *